Lone Nikolajsen • Anne Kirstine Munk

Fra retten til at sige ja, til retten til at sige nej – om retten til at være menneske i Agnes Henningsens forfatterskab og i moderne feminisme

Det vel nok mest karakteristiske ved Agnes Henningsens otte erindringsbøger er den frimodighed og handlekraft, de er gennemsyret af. Både frimodighed og handlekraft er egenskaber, der står som idealer i den samtidige feminisme, og Agnes Henningsen bliver – fuldt fortjent – betragtet som en af de ligestillingsforkæmpere, vi i dag står på skuldrene af.

Det er dog også iøjnefaldende, hvor anderledes frimodigheden og handlekraften kommer til udtryk i Agnes Henningsens bøger, end den gør i samtidens fortællinger og diskussioner om ligestilling og kvindeliv.

Litteraturforsker Anne Kirstine Munk og kritiker Lone Nikolajsen vil tale om, hvor og hvordan Agnes Henningsens erindringer stikker ud i forhold til vore dages kønspolitiske debatter. Det skal selvfølgelig handle om historiske forskelle, men derudover også om ekstatiske fødsler og forholdet mellem moderskab og myndighed.

Der vil blive talt om skandalehåndtering og seksualmoral dengang og nu, om naivitetens fordele og ulemper og sidst men ikke mindst om den forsonlighed og tilgivelsesevne, der også løber gennem Agnes Henningsens erindringer som en rød tråd.

Anne Kirstine Munk er ph.d.-studerende ved Universitetet i Agder og anmelder for den norske avis Klassekampen. Lone Nikolajsen er mag.art. i litteraturvidenskab og journalist og anmelder ved Dagbladet Information.

Oplev Lone Nikolajsen og Anne Kirstine Munk i samtale søndag d. 18. november