Lise Præstgaard Andersen

Lise Præstgaard Andersen • Lyse erindringer og et mørkt forfatterskab – og hvad var der egentlig med Georg Brandes?

 Hvordan bar Agnes Henningsen sig ad med at fortælle om begivenheder og personer på en måde, så vi får indtryk  af et vellykket livseksperiment, når det øvrige forfatterskab har en langt mørkere tone? 

Det og meget mere vil Lise Præstgaard Andersen komme ind på, når hun taler om Agnes Henningsens forfatterskab – men især om erindringerne og Georg Brandes´ rolle heri. 

Lise Præstgaard Andersen har i mere end 40 år forsket og undervist i dansk (nordisk) litteraturhistorie – især i forbindelse med sit lektorat op Syddansk Universitet. Yndlingsperioder er oldtid og middelalder og tidsrummet 1870-1960 – herunder Det moderne Gennembrud.

Hun er bl.a. forfatter  til bøgerne Skjoldmøer-en kvindemyte (1982) og Sorte Damer -studier i femme fatale-motivet i dansk digtning fra romantik til århundredskifte (1990), og hun har skrevet mange danske og udenlandske artikler, bl.a. adskillige om Agnes Henningsen. 

Du kan opleve Lise Præstgaard Andersen i Høstgildesalen lørdag d. 17. november.